VEILING – WOONHUIS te DORINGKRUIN, KLERKSDORP

In opdrag van die Likwidateurs van Yellow Star Properties 213 BK (M126/2019) sal ons die ondervermelde eiendom verkoop

DINSDAG, 13 AUGUSTUS 2019

10:00 te SPEKBOOMLAAN 19

 Erf 316 Doringkruin, Registrasie Afdeling IP, Provinsie Noordwes: Groot: 1004 vierkante meter

 Verbeter met ‘n 3 slaapkamer huis met oopplan sit-/eetkamer / kombuis area, opwaskamer, 2 badkamers, lapa met braai-area, dubbel motorhuis en afdak.

 VOORWAARDES: 10% van die koopprys en 5% kommissie plus BTW daarop is betaalbaar deur die KOPER by toeslaan van die bod. Balans teen registrasie, waarborge gelewer te word 30 dae na aanvaarding. Kopers moet ‘n bewys van woonadres en identiteit beskikbaar hê.

 

Vir nadere besonderhede skakel:

Afslaer/ RUDI MÜLLER 082 490 7686

ANTON ENGELBRECHT 082 789 2772 / 018 294 7391